معرفی ما

این مرکز در سال 90 واقع در پردیس دانشگاه علوم پزشکی افتتاح گردید که تعداد طرح ها و پایان نامه هایی که در این مرکز اجرا شده بیش از 200 طرح و پایان نامه بوده است و بر اساس پروتکول حمایت از حیوانات آزمایشگاهی و پر نمودن چک لیست آن که به رویت معاونت و وزارت مربوطه رسیده است.

طرح ها و پایان نامه هایی که در این مرکز انجام گردیده در حوزه های : دیابت ، اعتیاد ، سکته ، سوختگی ، ضربه مغزی تست های رفتاری، تست درد می باشد

و تجهیزاتی که در این مرکز وجود دارد:

اپن فیلد، واتر میز ، شاتل باکس ، روتارود ، استروتاکس و ...


محتوای مرتبط