اهداف و چشم انداز

به نام خدا

 

حیوانات آزمایشگاهی نقش ویژه در توسعه علوم پزشکی و کشف درمان بیماری ها دارند.  بدلیل محدودیت هایی که در زمینه  پژوهش بر انسان وجود دارد بخش زیادی از تحقیقاتی که منجر به کشف درمان بیماری ها می شود براساس تحقیقات حیوانی است.

شکل گیری مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی به سال  1390باز می گردد. از زمان تاسیس تاکنون به لطف و یاری خداوند متعال و همکاری صمیمانه اعضای محترم هیات علمی، کارشناسان و کارمندان گروه به فعالیت و خدمات رسانی به جامعه علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و استان سیستان و بلوچستان پرداخته است. این مرکز از بنیادی ترین مراکز حاضر علوم پزشکی است که علاوه بر خدمت رسانی آموزشی و پژوهشی در سطح دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان نیز از خدمات آموزشی و پژوهشی آن بهره مند می شوند.  مرکز حیوانات آزمایشگاهی گسترش دهنده اصول اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی ابلاغی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز می باشد. در حال حاضر بخشی از پایان نامه دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی، دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشجویان کارشناسی در این مرکز انجام می شود. همچنین با توجه به امکانات و توانمندی این مرکز بخشی از پایان نامه های دوره های دکتری و کارشناسی ارشد برخی از رشته های سایر دانشگاه های استان سیستان و بلوچستان نیز در این مرکز انجام می شود.

مهمترین دستاوردهای مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی شامل:

1-فراهم کردن زمینه و امکانات لازم جهت انجام تحقیقات حیوانی جهت پژوهشگران محترم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

2- تکثیر و ارائه حیوانات آزمایشگاهی در سطح استان

3- توسعه علوم مرتبط با تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی در استان سیستان و بلوچستان از طریق آموزش علوم حیوانات آزمایشگاهی به پرسنل دانشگاه ها و دیگر مراکز  استان


محتوای مرتبط