مقررات مرکز

مقررات مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی

این مرکز جوابگوی طرح های مصوبی می باشد که به تایید کمیته اخلاق رسیده است

جواز ورود به مرکز در صورت همراه داشتن کارت واکسن می باشد

محقق موظف است جهت مشاوره قبل از تصویب طرح به مرکز مراجعه نماید

مرکز تنها با طرح ها و پایان نامه هایی که از 3 ماه قبل با این مرکز هماهنگی کتبی (درخواست تکثیر) انجام داده اند همکاری می کند 

بعد از پر کردن فرم درخواست حیوان: آوردن تقویم آموزشی محقق و خلاصه ای از طرح تصویب شده محقق ، محقق موظف است قبل از درخواست حیوان جهت قیمت حیوان جهت برآورد هزینه ها مراجعه نمایید

در کلیه قسمت های این مرکز از ایجاد صداهای ناگهانی و بلند اکیداً خودداری نمایید

استفاده از روپوش و دستکش یکبار مصرف و رعایت بهداشت در این مکان اجباریست (و مرکز هیچ گونه تعهدی در قبال تهیه آن ندارد)

حتی الامکان در ساعات اداری جهت انجام تحقیقات مراجعه نمایید

دانشجو موظف است در هر جلسه پس از اتمام کار بقایای حیوانی و وسایل زاید را شخصاً به سطل مخصوص مواد زائد منتقل نماید

انجام هر گونه عملیاتی که به تحقیقات سایرین و امر تکثیر لطمه وارد نماید در اتاق های پرورش و نگهداری و تکثیر ممنوع می باشد و با خاطیان مطابق قانون برخورد خواهد شد

کمک در تحقیقات  به دانشجویان در شرح وظایف کارکنان این واحد نبوده و فقط با هدف آموزش انجام خواهد شد

دانشجویان بایستی نام و عنوان تحقیق را روی باکس های مربوط به خود درج نمایند بدیهی است این مجموعه مسئولیتی در قبال باکس های بدون نام یا بلاتکلیف ندارد

حیوانات درخواست شده در موعد مقرر تا مدت 2 هفته نگهداری و در صورت عدم مراجعه به دلیل کمبود امکانات به نوبت بعدی واگذار خواهد شد و واگذاری مجدد به امکانات مجموعه بستگی خواهد داشت

هر گونه سفارشی فقط از طریق تکمیل فرم درخواست حیوانات آزمایشگاهی رسمیت می یابد و قرار های شفاهی و غیره برای مجموعه تعهد آور نمی باشد

در هر جلسه فقط با تکمیل فرم تحویل حیوان امکان پذیر است 


محتوای مرتبط